Projekt layoutu i skład graficzny czasopisma IAF Journal

Potrzebujesz podobnej usługi?
Zadzwoń +48 602 484 514
Napisz scansystem@scansystem.pl
Zapraszam do współpracy
Ewa Szelatyńska
Projekt layoutu, skład graficzny oraz przygotowanie do druku czasopisma (DTP) The International Journal of Falconry. Czasopismo jest angielskojęzyczne, jednak część artykułów lub ich fragmenty są składane w innych językach, m.in. arabskim, chińskim, rosyjskim. Cechą charakterystyczną czasopisma jest duża liczba ilustrujących artykuły kolorowych zdjęć, które należy odpowiednio wyeksponować. Czasopismo jest rocznikiem. Projekt realizowany jest w międzynarodowym środowisku. Zarówno autorzy artykułów, jak i redaktorzy pracują w różnych zakątkach globu – od Stanów Zjednoczonych po Japonię.
Oferta na SKŁAD CZASOPISM ➔
Zakres prac:
❱❱ projekt/redesign layoutu czasopisma  ❱❱ projekt winiety czasopisma  ❱❱ projekt okładki czasopisma  ❱❱ wykonanie makiety czasopisma  ❱❱ skład i łamanie artykułów z materiałów dostarczonych przez wydawcę  ❱❱ projektowanie reklam własnych  ❱❱ wprowadzenie korekt redakcyjnych i autorskich   ❱❱ dobór i obróbka materiału ilustracyjnego  ❱❱ redakcja i korekta techniczna  ❱❱ weryfikacja przekazywanych do składu materiałów obcych (np. reklam) pod kątem poprawności przygotowania do druku  ❱❱ przygotowanie plików pdf do druku oraz dystrybucji elektronicznej

Projekt okładki czasopisma


Spis treści i stopka redakcyjna czasopisma IAF


Skład graficzny czasopisma


Skład graficzny czasopisma


Skład graficzny czasopisma


Skład graficzny czasopisma


Skład graficzny czasopisma

strzałka w górę


Podobne realizacje

Projekt i skład czasopisma Skład i łamanie czasopisma Skład czasopisma specjalistycznego© 2008-2024 ScanSystem.pl Ewa Szelatyńska • tel. +48 602 484 514KontaktPolityka prywatnościPolityka Plików cookies.